marie_louise_Wissing_4-3 format

Marie Louise Wissing

Jeg er utdannet lege fra Københavns Universitet. Etter min kliniske basisutdannelse begynte jeg å forske ved Region Sjællands Fertilitetsklinik og oppnådde i 2013 PhD-graden med en avhandling om Polycystisk Ovariesyndrom (PCOS) og eggkvalitet. Jeg ble spesiallege i Gynekologi-Obstetrikk i 2018, og har siden da utelukkende arbeidet med fertilitetsbehandling.

Jeg er fertilitetslege med sterkt fokus på å yte en optimal og individualisert behandling til den enkelte pasient. I kraft av min forskningserfaring har jeg spesiell ekspertise innenfor PCOS.

Jeg har valgt å arbeide ved Aleris Fertility fordi jeg gjerne vil være en del av det teamet som skal skape en unik og ledende Fertilitetsklinik i Skandinavia. Aleris Fertility har som en del av Aleris Privathospitaler de beste forutsetninger for å yte optimal behandling samt medvirke til løpende utvikling og forbedring av fertilitetsområdet.

Utdannelse

 • 2006: Lægevidenskabelig Embedseksamen
 • 2013: PhD
 • 2018: Spesiallege i Gynekologi-Obstetrikk

Erfaring

 • 2018 – 2020: Region Sjællands Fertilitetsklinik, Sjællands Universitetshospital Køge
 • 2013 – 2018: Herlev Universitetshospital & Holbæk Sygehus (Spesiallegeutdanning i Gynekologi-Obstetrikk)
 • 2009 – 2013: Region Sjællands Fertilitetsklinik (PhD)
 • 2008 – 2009: Klinisk Grunnutdanning

Faglige medlemskap

 • Dansk Selskab for Obstetrik & Gynækologi (DSOG)
 • Dansk Fertilitetsselskab (DFS)
 • European Society for Human Reproduction (ESHRE)

Annen relevant informasjon

Medforfatter av diverse kliniske guidelines i Dansk Fertilitetsselskab

Publikasjoner

 • Sørensen AE, Udesen PB, Maciag G, Geiger J, Saliani N, Januszewski AS, Jiang G, Ma RC, Hardikar AA, Wissing MLM, ALM Englund, LT Dalgaard . Hyperandrogenism and Metabolic Syndrome Are Associated With Changes in Serum-Derived microRNAs in Women With Polycystic Ovary Syndrome. Front Med [Internet] 2019 [cited 2020 Jan 4];6. Available from: https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fmed.2019.00242/full
 • Wissing ML, Mikkelsen AL, Kumar A, Kalra B, Pors SE, Flachs EM, Andersen CY. Associations of different molecular forms of antimüllerian hormone and biomarkers of polycystic ovary syndrome and normal women. Fertil Steril. 2019 Jul;112(1):149-155.
 • Poulsen LC, Englund ALM, Wissing MLM, Yding Andersen C, Borup R, Grøndahl ML. Human granulosa cells function as innate immune cells executing an inflammatory                reaction during ovulation: a microarray analysis. Mol Cell Endocrinol. 2019 Apr 15;486:34-46.
 • Udesen PB, Sørensen AE, Joglekar MV, Hardikar AA, Wissing MLM, Englund AM, Dalgaard LT. Levels of circulating insulin cell-free DNA in women with polycystic ovary syndrome – a longitudinal cohort study. Reprod Biol Endocrinol. 2019 Apr 5;17(1):34.
 • Jepsen MR, Kløverpris S, Bøtkjær JA, Wissing ML, Andersen CY, Oxvig C. The proteolytic activity of pregnancy-associated plasma protein-A is potentially regulated by stanniocalcin-1 and -2 during human ovarian follicle development. Hum Reprod. 2016 Apr;31(4):866-74.
 • Sørensen AE, Wissing ML, Englund AL, Dalgaard LT. MicroRNA Species in Follicular Fluid Associating With Polycystic Ovary Syndrome and Related Intermediary Phenotypes. J Clin Endocrinol Metab. 2016 Apr;101(4):1579-89.
 • Sørensen AE, Udesen PB, Wissing ML, Englund ALM, Dalgaard LT. MicroRNAs related to androgen metabolism and polycystic ovary syndrome. Chem Biol Interact. 2016 Nov 25;259(Pt A):8-16.
 • Bøtkjær JA, Jeppesen JV, Wissing ML, Kløverpris S, Oxvig C, Mason JI, Borgbo T, Andersen CY. Pregnancy-associated plasma protein A in human ovarian follicles and its association with intrafollicular hormone levels. Fertil Steril. 2015 Nov;104(5):1294-301.
 • Aziz M, Sidelmann JJ, Faber J, Wissing ML, Naver KV, Mikkelsen AL, Nilas L, Skouby SO. Polycystic ovary syndrome: cardiovascular risk factors according to specific phenotypes. Acta Obstet Gynecol Scand. 2015 Oct;94(10):1082-9.
 • Petersen TS, Kristensen SG, Jeppesen JV, Grøndahl ML, Wissing ML, Macklon KT,  Andersen CY. Distribution and function of 3′,5′-Cyclic-AMP phosphodiesterases in the human ovary. Mol Cell Endocrinol. 2015 Mar 5;403:10-20.
 • Aziz M, Sidelmann JJ, Wissing ML, Faber J, Skouby SO. Endogenous thrombin potential in polycystic ovary syndrome: the association to body mass index, insulin resistance, and inflammation. Gynecol Endocrinol. 2015;31(9):720-4.
 • Sørensen AE, Wissing ML, Salö S, Englund AL, Dalgaard LT. MicroRNAs Related to Polycystic Ovary Syndrome (PCOS). Genes (Basel). 2014 Aug 25;5(3):684-708
 • Wissing ML, Sonne SB, Westergaard D, Nguyen Kd, Belling K, Høst T, Mikkelsen The transcriptome of corona radiata cells from individual MІІ oocytes that after ICSI developed to embryos selected for transfer: PCOS women compared to healthy women. J Ovarian Res. 2014 Nov 29;7:110.
 • Wissing ML, Kristensen SG, Andersen CY, Mikkelsen AL, Høst T, Borup R, Grøndahl ML. Identification of new ovulation-related genes in humans by comparing the transcriptome of granulosa cells before and after ovulation triggering in the same controlled ovarian stimulation cycle. Hum Reprod. 2014 May;29(5):997-1010.
 • Aziz M, Wissing ML, Naver KV, Faber J, Skouby SO. Polycystic ovary syndrome and low-grade inflammation with special reference to YKL-40. Gynecol Endocrinol. 2014 Apr;30(4):311-5.
 • Wissing ML, Bjerge MR, Olesen AI, Hoest T, Mikkelsen AL. Impact of PCOS on early embryo cleavage kinetics. Reprod Biomed Online. 2014 Apr;28(4):508-14.
 • Aziz M, Naver KV, Wissing ML, Mikkelsen AL, Nilas L, Skouby SO. Polycystic ovary syndrome: infertility, cardiovascular, metabolic and obstetrical risks, laboratory and clinical outcomes – the PICOLO Study. Gynecol Endocrinol. 2012 Apr;28(4):253-8.