Aleris-Fertility_womne-looking-outside_1020x680px-1024x682_v3

Bli eggdonor

Gjør en forskjell og bli eggdonor for ufrivillig barnløse

Bli eggdonor hos Aleris Fertility og hjelp ufrivillig barnløse par og enslige kvinner med å få oppfylt drømmen om en familie.

Baby Hands Holding A Teddy Bear.

Hvem har behov for eggdonasjon?

Det er stor mangel på donoregg til kvinner som ikke selv kan danne egnede egg. Det kan for eksempel skyldes tidlig overgangsalder, sykdomsforløp, arvelige sykdommer eller andre biologiske forhold som gjør at de ikke kan bli gravide med egne egg.

Vi forsikrer oss naturligvis om at kvinnen/paret lever opp til alle lovmessige krav om egnethet som foreldre.

aleris-fertility-woman-smiling-drinking-coffee-1024x768

Krav til deg som ønsker å donere egg

  • Du må være maksimalt 35 år
  • Du må være fysisk og psykisk frisk
  • Du må ikke være mor, søster eller datter til mannen
  • Det må ikke være kjente vesentlige arvelige sykdommer i din nærmeste familie (foreldre, søsken og egne barn). Dette gjelder både fysiske sykdommer og psykiske lidelser.
  • Du må være testet for leverbetennelse (hepatitt B og C), HIV-virus og syfilis
ALERIS_INTERIOR_V043

Danske regler om donasjon av ubefruktede egg

  • Som eggdonor har du ingen juridiske rettigheter eller forpliktelser overfor barnet/barna
  • Du kan selv velge om du vil være anonym eller ikke-anonym donor. Les mer
  • Du vil motta en økonomisk kompensasjon på DKK 7000,- per donasjon, og vi refunderer kostnadene for legemidlet du må bruke. Det gis ut over dette ingen ekstra kompensasjon for transportkostnader eller godtgjørelse for tapt arbeidsfortjeneste
  • Du kan maksimalt donere egg 6 ganger

Hvordan kommer jeg i gang?

Kontakt oss på telefon og få en uforpliktende samtale med våre erfarne fertilitetsspesialister.

Informasjon om forløpet

1

Innledende samtale:

Her tar vi oss god tid til å snakke om hva det innebærer å være eggdonor, og går gjennom forløpet.
2

Registrering for behandling:

På syklusdag 1 ringer du til oss og får time til behandlingsoppstart og ultralydundersøkelse.
3

Første besøk med ultralyd:

På syklusdag 2 eller 3 tas det en ultralydundersøkelse. Hvis alt er i orden, starter du på hormonstimulering.
4

Andre besøk med ultralyd:

7 dager etter tas det en ny ultralydundersøkelse for å vurdere antallet av og størrelsen på folliklene (eggposer).
5

Eggløsningssprøyte:

Når eggposene er klare, gis det en eggløsningssprøyte som ferdigmodner eggene.
6

Egguthenting:

Med en tynn kanyle henter legen follikkelvæsken med eggposene ut fra eggstokkene under ultralydveiledning.
ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom inn til en samtale