Aleris-Fertility_womne-looking-outside_1020x680px-1024x682_v3

Bli äggdonator

Gör skillnad och bli äggdonator för ofrivilligt barnlösa

Bli äggdonator hos Aleris Fertility och hjälp ofrivilligt barnlösa par och ensamstående kvinnor att förverkliga drömmen om en familj.

Baby Hands Holding A Teddy Bear.

Vem behöver äggdonation?

Det råder stor brist på donatorägg till kvinnor som inte själva kan bilda lämpliga ägg. Det kan till exempel bero på tidigt klimakterium, sjukdom, ärftliga faktorer eller andra biologiska tillstånd som gör att de inte kan bli gravida med sina egna ägg.

Vi ser naturligtvis till att kvinnan/paret uppfyller alla lagstadgade krav på föräldralämplighet.

Aleris-Fertility_womne-looking-outside_1020x680px-1024x682

Krav på dig som vill donera ägg

  • Du får vara högst 35 år
  • Du måste vara fysiskt och psykiskt frisk
  • Du får inte vara mamma, syster eller dotter till mannen
  • Det får inte finnas några kända signifikanta ärftliga sjukdomar i din närmaste familj (föräldrar, syskon och egna barn). Detta gäller både fysiska och psykiska sjukdomar.
  • Du måste testas för hepatit B och C, HIV och syfilis
ALERIS_INTERIOR_V043

Danska regler om donation av obefruktade ägg

  • Som äggdonator har du inga lagliga rättigheter eller skyldigheter gentemot barnet/barnen
  • Du kan välja om du vill vara anonym eller icke-anonym. Mer information
  • Du får en ekonomisk ersättning på 7 000 kr per donation och vi kommer att ersätta kostnaden för de läkemedel du behöver. Ingen ytterligare ersättning för resekostnader eller förlorad inkomst ges.
  • Du kan maximalt donera ägg sex gånger

Hur kommer jag igång?

Kontakta oss via telefon och boka in ett samtal med våra erfarna fertilitetsspecialister. Samtalet är helt utan förpliktelser.

Information om processen

1

Det första besöket:

Här förklarar vi vad det innebär att vara äggdonator och går igenom processen steg för steg.
2

Anmälan till behandling:

På cykelns första dag ringer du till oss och bokar tid för behandlingsstart och ultraljudsundersökning.
3

Den första ultraljudsundersökningen:

På dag två eller tre görs en ultraljudsundersökning. Om allt är i sin ordning påbörjas din hormonstimulerande behandling
4

Den andra ultraljudsundersökningen:

Sju dagar senare gör du en ny ultraljudsundersökning för att bedöma antalet och storleken på dina äggblåsor (folliklar).
5

Ägglossningsspruta:

När äggblåsorna är redo får du en ägglossningsspruta som gör att äggen mognar.
6

Ägguttag:

Med ultraljudet som vägledning suger läkaren ut follikelvätskan med äggblåsorna från äggstockarna med en mycket tunn kan
ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom på ett inledande samtal