Återföring av embryo

ALERIS_INTERIOR_V042-e1568917122162-1024x767_V2

Återföring av embryo

Efter uttag befruktas äggen i laboratoriet, antingen genom IVF eller ICSI-metoden. Sedan placeras de i en inkubator (värmeskåp) där de börjar dela sig.

På Aleris Fertility använder vi den nya tekniken EmbryoScope+ för odling av embryon (befruktade ägg), vilket ökar dina möjligheter att bli gravid. Mer information

Baby Boy

Dagen efter ägguttag

Det första tecknet på en lyckad befruktning är två kärnor i ägget, som normalt kan ses 18–20 timmar efter befruktningen. Kärnorna innehåller arvsmassan från ägget och sädescellen. Kort därefter upplöses kärnornas membran och arvsmassan från ägget och sädescellen smälter samman. Det befruktade ägget innehåller nu en komplett uppsättning kromosomer.

ALERIS HAMLET INTERIOR V033 Kopi

2, 3 eller 5 dagar efter ägguttag

På dag 2 kan vissa befruktade ägg ha delats upp i 4 celler och vara helt regelbundna, medan andra kan ha delats upp i 2 eller 3 celler och vara oregelbundna eller innehålla flera kärnor.

I laboratoriet bedöms de befruktade äggen enligt ett poängsystem som framtagits baserat på den senaste forskningen. Här bestäms vilka befruktade ägg som är lämpliga att antingen.

  • återföras till livmodern på dag 2 eller 3
  • vidareodlas till blastocyststadiet (dag 5 eller 6) och därefter återföras till livmodern
  • frysas ned när de har nått blastocyststadiet (dag 5 eller 6)

Läs mer om nedfrysning av embryon

ALERIS HAMLET INTERIOR V046

Hur går återföringen till?

Att återföra ett embryo är oftast smärtfritt och tar bara några minuter. Vi brukar endast återföra ett embryo. Huruvida ett eller två ägg återförs beror på äggens kvalitet, din ålder, antalet tidigare försök och orsaken till infertilitet.

Det sker på samma sätt som en vanlig gynekologisk undersökning. Läkaren för in en tunn kateter genom livmoderhalsen och placerar ägget, omgivet av lite vätska, i livmodern.

När embryot befinner sig i livmodern kan det sätta sig på livmoderslemhinnan och vidareutvecklas.

Du kan lämna fertilitetskliniken omedelbart efter ägguttaget.

 

Störst möjligheter med EmbryoGlue

Du kan välja att köpa till användning av EmbryoGlue vid återföring av dina embryon. Om embryot placeras i EmbryoGlue innan det återförs blir chansen för att det fastnar i livmodern ännu större.

Läs mer om den senaste tekniken

 

ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom på ett inledande samtal