ALERIS_INTERIOR_V049-e1568918029610-1024x766_V2

Frysning av embryon

Vid överskott av lämpliga embryon är det möjligt att frysa dem så att de kan återföras vid ett senare tillfälle. Våra specialister pratar med dig om alternativen för nedfrysning under det första besöket.

ALERIS HAMLET INTERIOR V048

Varför är det bra att frysa ned embryon?

Om du i samband med IVF eller ICSI har ett överskott på embryon av god kvalitet kan dessa frysas i syfte att återföras senare.

Fördelen med nedfrysning av embryon är att du slipper ytterligare hormonstimulering och ägguttag. Detta kan vara aktuellt om du inte blir gravid med hjälp av IVF eller ICSI, eller om du vill ha fler barn.

ALERIS HAMLET INTERIOR V053

Nedfrysning för framtiden med vitrifikation

Vi använder den senaste frystekniken, vitrifikation, som genom snabb och effektiv nedfrysning skapar goda överlevnads- och utvecklingsmöjligheter för dina embryon. Embryona fryses snabbt ned och förvaras säkert i en tank med flytande kväve tills du är redo att använda dem.

Vi vet inte i förväg om det kommer att finnas embryon som lämpar sig för nedfrysning och hur många det i så fall blir. Vi bestämmer därför följande tillsammans med dig/er:

 

  • Om vi fryser embryona kommer vi att skicka ett undertecknat dokument till dig/er, där vi har noterat det totala antalet embryon som vi har fryst ned
  • Om det inte finns några embryon som lämpar sig för nedfrysning kommer det att stå 0 st.
IStock 1150064171 Lowres

Gällande lagstiftning

  • Frysta embryon får endast användas till den egna fertilitetsbehandlingen och kan inte doneras till andra
  • Frysta embryon kan lagras tills kvinnan fyller 46 år. Om de inte har använts tidigare måste de förstöras.
  • Du/ni måste lämna ett skriftligt medgivande till nedfrysning och frysförvaring och förklara att du/ni förstår och samtycker till villkoren
  • Frysta embryon får endast tinas om du eller båda parter skriftligt samtycker till varje upptining
  • Donation till forskning av frysta embryon som du inte kan använda själv får endast ske med informerat samtycke från dig/er

Läs mer om lagstiftningen

ALERIS_INTERIOR_V046

Vi destruerar embryona om:

  • en av parterna dör, om inte mannen har gett sitt samtycke till att kvinnan efter hans död får använda de frysta embryona
  • relationen/äktenskapet upphör.
ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom på ett inledande samtal