Behandling med donatorsperma

aleris-interior-v046-1024x768

Behandling med donatorsperma

Aleris Fertility erbjuder behandling med donatorsperma till både danskar och utlänningar. Vi optimerar behandlingsprocessen så att du inte behöver resa mer än nödvändigt. Kom på ett första besök och få rådgivning av våra erfarna specialister.

Father Is Helping His Son To Tie His Shoes In The Room On Bed.

Typer av spermadonation

Om du vill använda donatorsperma ska du, innan din fertilitetsbehandling startar, bestämma om du vill använda dig av anonym eller icke-anonym spermadonation. De fyra donationsformerna beskrivs nedan.

Ladda ner patientinformationen

 

Fyra typer av spermadonation

Anonym spermadonation

Vid anonym spermadonation får du endast se donatorns grundprofil. Den innehåller följande information: hudfärg, hårfärg, ögonfärg, höjd, vikt, ras/etnicitet. Om det anses nödvändigt av hälsoskäl kan information om spermadonatorns blodtyp också lämnas ut.

Anonymiteten är ömsesidig, vilket innebär att spermadonatorn inte heller får veta något om mottagarparet eller det eventuella barn som har blivit till genom hans donation.

Spermabankerna har bestämt att man kan få mer information om alla spermadonatorer än det som står i grundprofilen.

Spermadonator med utökad profil (Icke-anonym)

En spermadonation med utökad profil är en icke-anonym donation där det är möjligt att vid donationstillfället få veta mer om spermadonatorn än det som står i grundprofilen.

I spermabankens donatorkatalog kan det t.ex. finnas information om utbildning, röstprov, babybilder och liknande. Det kommer dock aldrig att vara möjligt, varken för mottagaren eller barnet, att få reda på spermadonatorns identitet. Spermadonatorn får heller aldrig veta om donationen har lett till några barn.

Öppen spermadonation (Icke-anonym)

Vid öppen spermadonation är spermadonatorns identitet inte känd för dig vid donationstillfället, men spermadonatorn har kommit överens med spermabanken om att ett eventuellt barn i ett senare skede kan få reda på spermadonatorns identitet, eller åtminstone viss ytterligare Information. För det mesta betyder det att barnet, när han/hon har fyllt 18 år, kan ta reda på spermadonatorns identitet. Spermadonatorn kommer aldrig att bli juridisk far till barnet och får inte heller veta om hans donation har lett till några barn.

Känd donator (Icke-anonym)

Vid donation med känd donator är spermadonatorns identitet känd för dig vid donationstillfället. Du väljer själv spermadonator. Innan någon kan godkännas som känd spermadonator måste han undersökas och genomgå riskbedömning av en spermabank, och hans spermakvalitet måste lämpa sig för fertilitetsbehandling. Med sin underskrift accepterar spermadonatorn behandlingen och att han blir juridisk far till ett eventuellt barn, och barnet blir spermadonatorns legala arvinge. Detta gäller inte om donatorn är en känd spermadonator och donerar sperma till en kvinna som är gift eller sambo med en partner, som har samtyckt till behandlingen och därmed accepterat fader- eller föräldraskapet. Om en känd spermadonator donerar sperma till en ensam kvinna blir han alltid juridisk far till barnet.

Om du vill veta mer om

IStock 671431900 E1568953547380 Aspect Ratio 4x3

Ärftliga sjukdomar

Enligt de danska reglerna för assisterad befruktning är vi skyldiga att se till att du känner till följande:
ALERIS HAMLET INTERIOR V013 Aspect Ratio 4x3

Beställning av donatorsperma

Före varje ny behandling måste du komma ihåg att beställa donatorsperma från spermabanken.
ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom på ett inledande samtal