TESA

iStock-671431900-e1569221441661-1024x768_V2

TESA

Även om du inte har några spermier i sädesvätskan kan du mycket väl ha det i testiklarna. I vissa fall kan det därför vara möjligt att extrahera spermier direkt från testiklarna med hjälp av TESA. Kontakta våra erfarna fertilitetsspecialister och lär dig mer om dina möjligheter.

Little Feet Make My Life So Very Sweet

När används TESA?

För lite spermier i spermaprovet kan bero på tidigare sterilisering, blockerade sädesledare eller att spermaproduktionen är kraftigt reducerad eller saknas helt.

Läs mer om nedsatt spermakvalitet

Innan vi kan utföra TESA måste skälet till att det inte finns några spermier i ditt spermaprov ha utretts och det måste vara möjligt att få tillgång till spermier via extrahering.

ALERIS HAMLET INTERIOR V043

Så här går TESA till

TESA utförs normalt under kvinnans pågående behandlingscykel, antingen dagen före ägguttag eller på själva ägguttagningsdagen. När äggen har tagits ut befruktar vi dem med hjälp av ICSI-metoden, som innebär att vi med en tunn pipett hjälper en spermie att komma in i ägget.

Själva TESA-ingreppet går snabbt. Först läggs lokalbedövning. När den verkar tar läkaren ett litet vävnadsprov med en tunn nål som laboratoriepersonalen omedelbart undersöker.

Efteråt vilar du ut på fertilitetskliniken i 15–30 minuter.

Ladda ner patientinformationen

 

Efter TESA

Du kan uppleva viss ömhet i testikeln när bedövningen släpper. Besvären kan lindras med paracetamol (Panodil, Pinex eller Pamol) och NSAID (Ipren, Brufen, Voltaren etc.). Om det gör väldigt ont, testikeln svullnar kraftigt och/eller du får feber bör du kontakta fertilitetskliniken, din egen läkare eller 1813.

Det finns en risk att vi inte hittar några spermier som vi kan använda. Därför ber vi dig att fundera på möjligheten att använda donatorsperma som ett alternativ.

Läs mer om behandling med donatorspema

ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom på ett inledande samtal