ALERIS_INTERIOR_V053-3-e1568921188508-1024x768

Social freezing – att frysa obefruktade ägg

Du kanske fortfarande inte har hittat din drömprins, eller så är du just nu för upptagen av karriären? Nu har du möjlighet att frysa dina obefruktade ägg för senare användning. Boka ett samtal med våra specialister och få information om nedfrysning av obefruktade ägg.

aleris-fertility-woman-thinking-1024x768

Åldern påverkar din fertilitet

Ju längre du skjuter upp föräldraskapet, desto större är risken för fertilitetsproblem. På grund av detta använder yngre kvinnor sig allt oftare av social freezing, vilket innebär att deras obefruktade ägg fryses ned för att det ska bli lättare att bli gravid senare i livet.

ALERIS HAMLET INTERIOR V036

Varför ska du frysa ned dina obefruktade ägg?

Eftersom du föds med ett visst antal ägg kommer du att ha allt färre ägg kvar ju äldre du blir, och kvaliteten på äggen försämras också. Detta innebär att möjligheterna att bli gravid reduceras i takt med att du åldras.

Att frysa ned obefruktade ägg kan därför öka dina möjligheter att bli gravid senare i livet, eftersom du så tidigt som möjligt har plockat ut friska ägg.

Om du väljer att använda social freezing ska du vara beredd på att du kommer att genomgå en hormonstimulerande behandling som får flera ägg att mogna samtidigt. Därefter görs ägguttaget.

Vid det första besöket bedömer läkaren om social freezing är ett alternativ för dig.

 

ALERIS HAMLET INTERIOR V049

Nedfrysning med vitrifikation

Vi använder den senaste frystekniken med vitrifikation, som genom snabb och effektiv nedfrysning skapar bästa möjliga förutsättningar för dina ägg. Embryona fryses snabbt och förvaras säkert i en tank med flytande kväve tills du är redo att använda dem.

ALERIS HAMLET INTERIOR V013

Lagstiftningen

  • Frysta, obefruktade ägg får endast användas för den egna fertilitetsbehandlingen och kan inte doneras till andra
  • Frysta, obefruktade ägg får endast förvaras i fem år från nedfrysningstillfället, dock senast till det att kvinnan fyller 46 år. Om de inte har använts innan dess måste de förstöras.
  • Du måste lämna ett skriftligt medgivande till nedfrysning och förvaring och förklara att du förstår och samtycker till de villkor som gäller.
  • Frysta, obefruktade ägg får endast tinas om du skriftligt samtycker till varje upptining
  • Nedfrysta ägg får endast doneras till forskning om du ger informerat samtycke till detta.

Information om processen

1

Det första besöket:

Våra specialister ger dig råd m nedfrysning av obefruktade ägg och processen.
2

Anmälan till behandling:

På cykelns första dag ringer du till oss och bokar tid för behandlingsstart och ultraljudsundersökning.
3

Den första ultraljudsundersökningen:

På dag två eller tre görs en ultraljudsundersökning. Om allt är i sin ordning påbörjas din hormonstimulerande behandling
4

Den andra ultraljudsundersökningen:

Sju dagar senare gör du en ny ultraljudsundersökning för att bedöma antalet och storleken på dina äggblåsor (folliklar).
5

Ägglossningsspruta:

När äggblåsorna är redo får du en ägglossningsspruta som gör att äggen mognar.
6

Ägguttag:

Med ultraljudet som vägledning suger läkaren ut follikelvätskan med äggblåsorna från äggstockarna med en mycket tunn kan
ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom på ett inledande samtal