Lagstiftning om fertilitetsbehandling

ALERIS_INTERIOR_V079-e1568917616888-1024x766_V2

Lagstiftning om fertilitetsbehandling

Vi ger dig överblick

Den liberala lagstiftningen för fertilitetsbehandling i Danmark gör det möjligt för Aleris Fertility att erbjuda utländska ensamstående kvinnor och par en optimal fertilitetsbehandling. Vi har samlat de viktigaste riktlinjerna som du bör känna till. Du är också välkommen att boka ett inledande samtal med våra specialister, som kan ge dig råd om dina alternativ för fertilitetsbehandling.

The Legs Of A Toddler In A High Chair At The Table

Allmänna regler för fertilitetsbehandling

Inom den offentliga sektorn

  • Fertilitetsbehandling erbjuds tills kvinnan fyller 41 år
  • 3–6 inseminationer och max 3 IVF-behandlingar erbjuds
  • Om det finns frysta embryon kan dessa användas tills kvinnan fyller 46 år
  • Fertilitetsbehandling erbjuds endast till kvinnans första barn (men insättning av eventuella frysta ägg till ett andra barn erbjuds)
  • Fertilitetsbehandling erbjuds inte till par med gemensamma barn/adoptivbarn

Hos Aleris Fertility

  • Vi erbjuder fertilitetsbehandling tills kvinnan fyller 46 år
  • Vi erbjuder fertilitetsbehandling med frysta embryon tills kvinnan fyller 46 år
  • Vi erbjuder även fertilitetsbehandling om du har barn sedan tidigare

Lagen medger inte fertilitetsbehandling för par som är nära släkt, t.ex. kusiner.

Se den danska lagstiftningen för patientsäkerhet

Så fungerar lagen

ALERIS HAMLET INTERIOR V043 1 Aspect Ratio 4x3

Ägg- och spermadonation

Få en överblick över reglerna för ägg- och spermadonation.
ALERIS HAMLET INTERIOR V048 Aspect Ratio 4x3

Frysning av embryon

Detta bör du veta om du funderar på att frysa ned embryon.
ALERIS HAMLET INTERIOR V080 2 Aspect Ratio 4x3

Kom på ett inledande samtal