ALERIS HAMLET INTERIOR V049

Regler för nedfrysning av embryon

Om du i samband med IVF eller ICSI har ett överskott på embryon av god kvalitet kan dessa frysas i syfte att återföras senare.

Följande gäller:

  • Frysta embryon får endast användas till den egna fertilitetsbehandlingen och kan inte doneras till andra.
  • Frysta embryon kan lagras tills kvinnan fyller 46 år. Om de inte har använts tidigare måste de förstöras.
  • Du/ni måste lämna ett skriftligt medgivande till nedfrysning och frysförvaring och förklara att du/ni förstår och samtycker till villkoren.
  • Vi kan bara tina upp dina/era embryon om vi har fått ett skriftligt samtycke till upptiningen. Detta samtycke måste undertecknas av båda parter eller, vid behandling av ensamstående, av den kvinna som behandlas.
  • Donation till forskning av frysförvarade embryon som du inte själv kan använda får endast ske med informerat samtycke från dig/er.

Vi förstör embryona om:

  • En av parterna dör, om inte mannen har gett sitt samtycke till att kvinnan efter hans död får använda de frysta embryona
  • Relationen/äktenskapet upphör