ALERIS HAMLET INTERIOR V049

Regler for nedfrysning af befrugtede æg

Har du i forbindelse med IVF eller ICSI behandling overskydende befrugtede æg af god kvalitet, kan disse fryses ned med henblik på senere oplægning.

Nedenstående er gældende:

  • Nedfrosne, befrugtede æg kan kun anvendes i forbindelse med egen fertilitetsbehandling og kan ikke doneres til andre.
  • Nedfrosne, befrugtede æg kan opbevares indtil det tidspunkt, hvor kvinden fylder 46 år. Såfremt de ikke er blevet anvendt inden da, skal de destrueres.
  • Du/I skal give et skriftligt samtykke til nedfrysning og opbevaring samt erklære, at du/I er indforstået med de vilkår og betingelser, som gælder.
  • Vi må kun optø dine/jeres æg, hvis vi har modtaget et skriftligt samtykke til optøning. Dette samtykke skal underskrives af begge parter eller af kvinden ved behandling af enlige.
  • Donation til forskning af nedfrosne æg, som man ikke selv kan bruge, kan kun ske efter informeret samtykke fra dig/jer.

Nedfrosne æg destrueres i tilfælde af:

  • At en af parterne dør, med mindre manden har givet sit samtykke til, at kvinden efter mandens død kan anvende de nedfrosne embryoner
  • Parforholdets/ægteskabets faktiske ophør