Behandling med ægdonation

ALERIS HAMLET INTERIOR V053 3 E1568921188508 1024x768

Behandling med ægdonation

Vi tilbyder ægdonation til par og enlige kvinder

Selv om du ikke selv kan danne brugbare æg, behøver du ikke opgive håbet om at blive gravid. Vi kan med ægdonation gøre det muligt for dig at få drømmen om en familie til at gå i opfyldelse. Få en indledende samtale med vores specialister. De forstår din situation og kan rådgive dig om mulighederne.

AH FT Kid In Window 1024x768

Ægdonation

I dag er det blevet helt almindeligt for både par og enlige kvinder at benytte sig af ægdonation, hvis det ikke er muligt at blive gravid med egne æg. Det har betydet en stigende efterspørgsel på donoræg, så det er glædeligt, at flere og flere yngre kvinder ønsker at hjælpe ufrivilligt barnløse ved at donere deres ubefrugtede æg.

Hvis det er sundhedsfagligt begrundet, tilbyder vi også dobbeltdonation, hvor både æg og sæd er doneret.

Læs mere om dobbeltdonation

Hvem kan modtage donoræg?

Du kan modtage ægdonation, indtil du fylder 46 år. Det vil sige, at behandlingen skal være påbegyndt senest, når du er 45 år, og stopper, når du fylder 46 år.

Little Feet Make My Life So Very Sweet

Årsager til at vælge ægdonation

  • Du er gået tidligt i overgangsalderen
  • Gentagne IVF / ICSI behandling har ikke resulteret i egnede æg
  • Du har fået fjernet æggestokkene
  • Hormonstimulation og/eller ægudtagning skønnes ikke at være medicinsk forsvarligt
  • Du er født uden æggestokke (Turner syndrom)
  • Der er risiko for at videregive en arvelig sygdom
  • Du har tidligere været i behandling med kemoterapi eller strålebehandling

Donationsformer

Inden behandlingen starter, skal du beslutte, om du ønsker at anvende en anonym eller Ikke-anonym ægdonor. Vi vejleder dig om forskellen på de forskellige donationsformer. Læs mere

Forløbet ved behandling med ægdonation

1

Indledende samtale

Her tager vi os god tid til at tale om fordele og ulemper ved ægdonation og behandlingens forløb.
2

Ægdonor opstarter behandling

Den kvinde, som skal donere æg til dig, starter behandlingen op.
3

Sædprøven

Når donor er klar til ægudtagning, skal vi bruge en sædprøve fra din partner eller fra en sæddonor.
4

Befrugtning og dyrkning af æg

Donoræggene befrugtes med sædceller. Herefter dyrkes de i op til 5 dage, før de nedfryses.
5

Hormonbehandling

For at det befrugtede æg skal sætte sig fast i livmoderslimhinden, får du en bestemt hormonbehandling.
6

Ultralydsskanning

10. - 12. cyklusdag skannes du for at vurdere slimhindens tykkelse, og progesteronbehandling opstartes.
7

Ægoplægning

På 6. progesterondag lægges det mest velegnede æg op i livmoderen. Du fortsætter med hormonbehandling.
8

Graviditetstesten

Ca. 11 dage efter ægudtagningen skal du have taget en graviditetstest i form af en blodprøve.
9

Graviditetsskanning

Er graviditetstesten positiv, foretager vi en ultralydsskanning ca. 3 uger efter.
AH FT Samtale Website Aspect Ratio 4x3

Kom ind til en samtale

Ring på +45 38 17 07 40 eller Kontakt os