Mandens sædproduktion

IStock 671431900 E1569221441661 1024x768 V2

Mandens sædproduktion

I modsætning til kvinden, der har alle sine æg allerede ved fødslen, har mænd ingen sæd, før de når i puberteten. Først her starter udviklingen af sædceller i testiklerne. Hos sunde mænd udvikles der sædceller resten af livet.

Insemination

Dannelse og modning af sædceller

Når drengen når puberteten, aktiveres de to hormoner FSH og LH, der i samspil med kønshormonet testosteron danner og udvikler sædceller.

Efter kønsmodning dannes der hver dag millioner af sædceller i testiklerne, hvor de modnes i ca. 10 – 12 uger.

Hvornår er sædkvaliteten god?

Den hyppigste årsag til fertilitetsproblemer hos manden er utilstrækkelig produktion af normalt, formede, bevægelige sædceller.

Verdens sundheds Organisationen (WHO) har defineret grænseværdierne for, hvornår en sædprøve er normal. De nedre grænser, dvs. minimumsværdier ses her:

  • Sædvolumen 1.5 ml
  • Total antal sædceller: 40 millioner per sædafgang
  • Sædcellekoncentration: 15 millioner per ml
  • Total bevægelighed: 40 %
  • Fremadrettet bevægelighed: 30 %
  • Levende sædceller: 60 %

Mandens frugtbarhed er ikke på samme måde relateret til alder.  Hos mænd begynder alderen først at have en betydning for sædkvaliteten ved ca. 40 – 50 års alderen. Ca. 40 % af danske mænd har nedsat sædkvalitet med en sædcellekoncentration under 40 mio. sædceller pr. ml. sæd.

En sædcellekoncentration på under 15 mio. pr. ml. er af WHO defineret som nedsat sædkvalitet, men ved mindre end 40 mio/ml. ser vi også ofte, at det tager længere tid at blive gravid.

Kilde: WHO laboratory manual for the examination and processing of human semen World Health Organization, 5th ed., 2010

ALERIS HAMLET INTERIOR V026

Hos op mod halvdelen af de par, som kæmper med ufrivillig barnløshed, er nedsat sædkvalitet en medvirkende faktor til, at det er svært at blive gravid. Der kan være mange forskellige årsager til nedsat sædkvalitet. Nogle af årsagerne kan man påvirke selv gennem sin livsstil, andre årsager er grundlagt i fosterlivet og kan ikke ændres. Fertilitetslægen vil altid tilråde, at både manden og kvinden fører en sund livsstil.

Ved svært nedsat sædkvalitet kan manden henvises til udredning på en afdeling med andrologisk ekspertfunktion. Formålet med denne udredning er at finde og evt. behandle årsagen, samt udelukke anden alvorlig underliggende sygdom såsom testikelkræft.

Læs mere om mulige årsagerne til nedsat sædkvalitet

ALERIS HAMLET INTERIOR V040

Sædanalysen

Før en fertilitetsbehandling foretager vi altid en sædanalyse, hvor vi undersøger sædproduktionen og sædkvaliteten. På baggrund af resultaterne rådgiver vi jer om den optimale fertilitetsbehandling.

Læs mere om sædanalysen

Hvorfor får man nedsat sædkvalitet?

Hos ca. 1/3 af de par, som har problemer med at blive gravide, ligger årsagen hos manden. Det kan skyldes både arvelige forhold og sygdomme, men miljø og livsstil spiller også ind.

Læs mere om fertilitet og livsstil

AH FT Samtale Website Aspect Ratio 4x3

Kom ind til en samtale

Ring på +45 38 17 07 40 eller Kontakt os