Sædanalyse img

Sædanalyse

Få testet din sædkvalitet

Har I gennem længere tid prøvet at blive gravid uden held, eller vil du bare gerne have din sædkvalitet vurderet, kan du i forbindelse med fertilitetsrådgivning  få undersøgt din sædkvalitet.

Aleris Fertility Kid Mom Feet 1024x768

Årsager til barnløshed

Årsagen til barnløshed kan ligge hos kvinden eller hos manden, men det kan også være en kombination af begge. I ca. 15 – 20 % af alle tilfælde er undersøgelserne normale både hos kvinden og manden, og det er ikke muligt at forklare barnløsheden.

Problemer med den mandlige fertilitet bunder i de fleste tilfælde i en utilstrækkelig produktion af normale sædceller. Det kan skyldes både arvelige forhold og sygdomme, men miljø og livsstil spiller også en rolle.

Læs mere om årsager til barnløshed

IStock 671431900

Når sædkvaliteten svigter

Der kan være mange forskellige årsager til nedsat sædkvalitet. Fertilitetslægen vil altid tilråde, at både manden og kvinden fører en sund livsstil. Hos op mod halvdelen af de par, som kæmper med ufrivillig barnløshed, er nedsat sædkvalitet en medvirkende faktor til, at det er svært at blive gravid.

Uanset årsag til den nedsatte sædkvalitet kan de fleste par hjælpes til graviditet vha. fertilitetsbehandling.

Læs mere om mulige årsager til nedsæt sædkvalitet

Insemination

Få testet din sædkvalitet

Ønsker I at starte i fertilitetsbehandling, er sædanalysen en del af fertilitetsudredningen. Vi foretager sædanalysen i vores laboratorium og rådgiver ud fra dette om den optimale fertilitetsbehandling for jer, så I kan få opfyldt drømmen om at blive forældre.

Har du blot et ønske om at kende din fertilitet, kan du booke en fertilitetsrådgivning, hvori sædanalysen indgår.

Hvis antallet af sædceller er stærkt nedsat, skal der foretages supplerende undersøgelser som fx kromosomanalyse, hormonstatus og ultralydsskanning af testikler. Vi henviser til Vækst og Reproduktionsafdelingen på Rigshospitalet.

AH FT Samtale Website Aspect Ratio 4x3

Kom ind til en samtale

Ring på +45 38 17 07 40 eller Kontakt os