IStock 921026124 1 E1568922804448 1024x770 V3

Anonym eller ikke-anonym ægdonor

Hvis du ønsker at donere eller modtage æg, skal du beslutte hvilken type ægdonation, du ønsker at benytte. De fire former er beskrevet her. Vores team af specialister har stor erfaring i at rådgive om ægdonation, så book en indledende samtale og få svar på alle dine spørgsmål.

Glad Par Fertilitetsbehandling 1024x768

Anonym ægdonor

Ved anonym ægdonation vil modtagerparret kun få oplyst en basisprofil, som indeholder følgende oplysninger om ægdonor: hårfarve, hudfarve og øjenfarve samt  højde, vægt, blodtype og alder. Der kan indhentes oplysninger om ægdonors blodtype, hvis det vurderes nødvendigt af sundhedsfaglige årsager. Desuden kan man i forbindelse med anonym ægdonation oplyse ægdonors alder.

Anonymiteten er gensidig forstået på den måde, at man som ægdonor ikke kan få oplysning om modtagerparret og et evt. barn, som måtte blive født.

Aleris Fertiity Aeg Donation 1024x768

Ikke-anonym ægdonor

Ægdonor med udvidet profil

Ved ægdonation med udvidet profil giver ægdonor ud over basisprofilen tilladelse til, at modtagerparret får ekstra oplysninger om hende fx uddannelse, stemmeprøve, babyfotos o.l. Det er vigtigt at pointere, at det er ægdonor, der bestemmer hvilke ekstra oplysninger, hun vil give. Ægdonor skal også være opmærksom på, at de ekstra oplysninger hun giver, kan medføre at et evt. barn vil kunne spore ægdonors identitet via internet o.l.

Derimod er det ikke muligt at få oplysning om ægdonors identitet på noget tidspunkt. Ligeledes vil ægdonor aldrig kunne få oplysning om eventuelle børn, der er blevet til efter behandling med ægdonors æg. 

Åben ægdonor

Ved åben ægdonation er ægdonors identitet ikke kendt af modtagerparret på donationstidspunktet, men ægdonor har aftalt med fertilitetsklinikken, at på – et af  ægdonor – fastlagt tidspunkt vil det være muligt at få oplyst ægdonors identitet. Disse oplysninger skal modtagerparret eller barnet indhente ved at henvende sig til Aleris Fertility. En udbredt form for åben ægdonation er donation, hvor det er aftalt, at barnet som den eneste kan få oplyst ægdonors identitet, når barnet fylder 18 år.

Kendt ægdonor

Ved denne donationsform kender modtagerparret ægdonors identitet på donationstidspunktet.

ALERIS HAMLET INTERIOR V065

Oplysning om arvelige sygdomme

Ifølge loven om kunstig befrugtning er vi forpligtede til at sikre, at du er bekendt med følgende:

”Ved udvælgelse af donorer er risikoen for videregivelse af arvelige sygdomme, misdannelser m.v. søgt begrænset ved kun at anvende donorer, som har oplyst, at de ikke har kendskab til sådanne arverisici i deres slægt, og hvor der af en erfaren sundhedsperson er udspurgt og undersøgt for at belyse dette. Trods disse særlige forsigtighedsregler er en arverisiko alligevel ikke helt udelukket. Hvis barnet mod forventning fejler noget ved fødslen eller i de første leveår, som du får at vide kan være arveligt, er det derfor vigtigt, at du melder tilbage til fertilitetsklinikken, så der kan tages stilling til, om donor fortsat kan anvendes. Det samme gælder, hvis du får at vide, at det kan dreje sig om smitteoverførsel. Selv om donor er testet fri for smitsomme sygdomme som HIV og hepatitis, er risikoen aldrig nul, og man kan ikke undersøge for alt”.

Kontakt os, hvis du ønsker at vide mere

AH FT Samtale Website Aspect Ratio 4x3

Kom ind til en samtale

Ring på +45 38 17 07 40 eller Kontakt os