ALERIS HAMLET INTERIOR V049

Regler for nedfrysing av befruktede egg

Hvis du i forbindelse med IVF– eller ICSI-behandling har et overskudd av befruktede egg av god kvalitet, kan disse fryses ned med sikte på senere innsetting.

Følgende regler gjelder:

  • Nedfrosne, befruktede egg kan bare brukes i forbindelse med egen fertilitetsbehandling og kan ikke doneres til andre.
  • Nedfrosne, befruktede egg kan opbevares til kvinnen fyller 46 år. Hvis de ikke er blitt brukt innen den tid, skal de destrueres.
  • Du/dere må gi et skriftlig samtykke til nedfrysing og oppbevaring, og erklære at du/dere godtar de vilkårene som gjelder.
  • Vi kan bare tine opp dine/deres egg hvis vi har mottatt et skriftlig samtykke til opptining. Dette samtykket må være underskrevet av begge parter, eller av kvinnen ved behandling av enslige.
  • Donasjon til forskning av nedfrosne egg som man ikke kan bruke selv, kan bare gjøres etter informert samtykke fra deg/dere.

Nedfrosne egg destrueres hvis:

  • En av partene dør, med mindre mannen har gitt sitt samtykke til at kvinnen etter mannens død kan bruke de nedfrosne embryoene
  • Parforholdet/ekteskapet opphører