ANNETTE 72ppi

Annette Frimann Christiansen

Jeg har siden 2007 arbejdet som fertilitetssygeplejerske. Et arbejde jeg lige siden har brændt for og værdsat meget. Som sygeplejerske har jeg fokus på patienten og det gode patientforløb. Det er vigtigt for mig, at patienten er i centrum, og at mødet med patienten er baseret på tillid og tryghed. Jeg lægger stor vægt på,  at information og dialog tilpasses den enkelte patients behov, og at man i mødet med patienten altid udviser åbenhed og venlighed.

Uddannelse

 • 1994: Afsluttet Sygeplejerskeuddannelsen fra Aalborg Sygeplejeskole

Relevant efter-/videreuddannelse

 • 2017: Diplomeksamen i GCP for projektsygeplejersker, Lif Uddannelse
 • 2014: Introduktion til planlægning, gennemførsel og afslutning af et klinisk forsøg med Lægemidler i henhold til GCP, Pharmadanmark Hellerup
 • 2011: Training Academy, Basic GCP – træning, MSD Ballerup
 • 2009: Introduktionskursus i klinisk forskning, Københavns Universitetshospitals GCP-enhed
 • 2004: Basalkursus i gastrointestinal endoskopi, 16 timer, KAS Gentofte
 • 1999: Specialrettet efteruddannelse for opvågningssygeplejersker, 103 lektioner, Bispebjerg Hospital

Erfaring

 • 1994 – 1996: Sygeplejerske på Urologisk Afdeling, Bisbjerg Hospital Kirurgisk sengeafdeling med patienter med urologiske sygdomme og terminal pleje af cancerpatienter.
 • 1996 – 2001: Sygeplejerske på Opvågningsafdelingen på Hvidovre Hospital med observation og pleje af patienter i det postoperative forløb.
 • 2001 – 2002: Sygeplejerske i Hvidovre Kommune i vikariat som hjemme sygeplejerske. Med ansvar for at koordinere, planlægge og følge op på den individuelle sygepleje, den pågældende borger havde behov for.
 • 2002 -2007: Sygeplejerske på Endoskopien på Hvidovre Hospital. Med ansvar for at modtage, klargøre og informere patienter til undersøgelse. Assistere læge og observere patienter før, under og efter undersøgelse. Vi modtog her både planlagte og akutte patienter.
 • 2007 -2019: Sygeplejerske på Fertilitetsklinikken på Hvidovre Hospital. Fra 2007 – 2014 Basissygeplejerske: Med ansvar for at Informere og instruere patienter i medicinadministration, assistere ved ægudtagning og –tilbagelægning, inseminere patienter.

Særlige kompetencer og interesseområder

Fra 2014 har Annette fungeret som afdelingens projektsygeplejerske med medansvar for afdelingens forskningsprojekter, herunder kliniske lægemiddelforsøg. Udarbejdet personalevejledninger og arbejdsark ud fra protokollen og haft medansvar for at projektet blev udført i henhold til denne. I samarbejde med projektansvarlig læge udvalgt evt. kandidater til projektet og selvstændigt kontaktet og informeret disse. I samarbejde med projektansvarlig læge indhentet informeret samtykke og foretaget screeningsbesøg. Fulgt projektpatienters forløb, indhentet og håndteret kildedata, samt tastet disse i eCRFen. Haft udbytterigt samarbejde med både den projektansvarlige læge, Sponsor og Monitor.