Sara Liest 4 3

Sara Liest

Jeg er født og opvokset i Sverige, men bosat i Danmark siden 2001. Jeg er uddannet læge fra Syddansk Universitet Odense. Efter medicinsk embedseksamen har jeg erfaringer fra medicinske og kirurgiske specialer på forskellige hospitaler i Danmark. Jeg har meget erfaring indenfor gynækologi og er oplært indenfor fertilitetsbehandling fra Rigshospitalets fertilitetsklinik og på Nordsjællands Hospital Hillerød.
Det er for mig et privilegium at arbejde med fertilitetsbehandling og kunne hjælpe mennesker med at få opfyldt deres store ønske om familiedannelse. Fertilitetsbehandling er et spændende fagligt område med konstant udvikling for at forbedre behandlingsmulighederne. Jeg trives i et arbejdsmiljø med en høj faglig standard, og hvor patientens behov er i centrum. Der skal være plads til kontinuerlig udvikling og læring, og jeg værdsætter muligheden for at kunne konferere et vanskeligt behandlingsforløb med mine kollegaer.

Uddannelse

 • 2018: Speciallæge i Gynækologi og Obstetrik, Region Hovedstaden
 • 2008: Medicinsk embedseksamen fra Syddansk Universitet, Odense

Relevant efter-/videreuddannelse

 • 2020 (august – november): Rigshospitalets Fertilitetsklinik. Fokuseret ophold
 • Løbende efteruddannelse med kurser og kongresser indenfor Gynækolog og Obstetrik samt Fertilitet

Erfaring

 • 2018 – 2021: Afdelingslæge i gynækologi og Obstetrik; Nordsjællands Hospital, Hillerød
 • 2013 – 2017: Speciallæge uddannelse, Herlev Universitets Hospital og Nordsjællands Hospital Hillerød
 • 2012 – 2013: Reservelæge i introduktionsstilling, Mavetarm kirurgi, Bispebjerg Hospital
 • 2010 – 2012: Reservelæge i introduktionsstilling, Gynækologi og Obstetrik, Næstved Sygehus
 • 2009 – 2010: Reservelæge i introduktionsstilling, Onkologi, Aalborg Universitetshospital
 • 2008 – 2009: Kliniske basisuddannelse, Region Nord

Faglige medlemskaber

 • Dansk Selskab for Obstetrik & Gynækologi (DSOG)
 • Dansk Fertilitetsselskab (DFS)