TRINE LOVING 4 3

Trine Loving

Som sygeplejestuderende havde jeg min afsluttende praktik på en fertilitetsklinik. Allerede der blev jeg bevidst om, at målet med min uddannelse ville være at arbejde indenfor dette speciale. Jeg arbejdede først en årrække indenfor gynækologien, indtil jeg i 2012 søgte videre og startede som sygeplejerske indenfor fertilitetsspecialet. Her har jeg været siden, og jeg elsker mit arbejde – at bidrage til familiedannelse hos ufrivilligt barnløse er en gave. Det er vigtigt for mig, at man både som kvinde, mand og som par, føler sig imødekommet, set og hørt, når man kommer i klinikken. Dette kan jeg bl.a. bidrage til ved at yde individuel vejledning, støtte og omsorg i det omfang, der er brug for. Dette giver rammerne og værdierne hos Aleris Fertility mig mulighed for at udføre i praksis – og jeg vil glæde mig til at møde dig/jer og bidrage til et godt behandlingsforløb

Uddannelse

 • 2003 – 2007: Professionsbachelor i Sygepleje ved H:S

Relevant efter-/videreuddannelse

 • 2019: ESHRE Certificering for sygeplejersker og jordemødre
 • ESHRE kurser og kongresser:
  • 2020: ESHRE 2020 Virtual
  • 2019: Annual Meeting ( Austria)
  • 2017: The revival of intrauterine insemination – Evidence-based guidelines for daily practice (Belgium )
  • 2014: Basic training course for paramedics working in reproductive health, (France)
  • 2013: Annual Meeting (London)
 • NFS kurser og kongresser:
  • 2018: Annual NFS Education Course nurses and midwifes (Copenhagen)
  • 2019: NFS Education Course for nurses and embryologists, part III (Stockholm)
 • Supplerende kurser
  • 2017: “Seksualitet og fertilitetsbehandling”, Workshop for sundhedsprofessionelle på fertilitetsklinikker
  • 2012: Temadag om “Relationsdannelse og forældreskab”, ved Vibeke Hejgaard
  • Mercks fertilitetskurser/fertilitetsforum modul 1-4

Erfaring

 • 2012 – 2021: Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet
 • Her har jeg udover basissygeplejen i fertilitetsregi, indgået i diverse teams og funktioner:
  • Team som afholder netværksmøder for solomødre
  • 2020 – 2021: “Repro-kirurgi team”
  • 2019 – 2021: “Fertilitetsrådgivningen Øresund”
  • 2015 – 2016: Koordinerende sygeplejerske for patienter fra Norge
  • 2014 – 2021: Inseminationsteam, hvor sygeplejerskerne ultralydsskanner og inseminerer
 • 2008 – 2012: Gynækologisk klinik afsnit 5032 (akut modtager-/sengeafsnit) og 4004 (ambulatorium) på Rigshospitalet
 • 2007: Nefrologisk Klinik P- Akut hæmodialyse på Rigshospitalet
 • 2005 – 2007: Ansat i vikarbureau for sygeplejestuderende “Aktiv Gruppe” – vagter på diverse somatiske og psykiatriske afdelinger

Faglige medlemskaber
• Fra 2012: Medlem af ESHRE, hvor jeg har deltaget i årsmøder og diverse kurser
• Fra 2012: Medlem af Dansk Fertilitetsselskab (DFS) og Nordic Fertility Society (NFS), hvor jeg har deltaget i årsmøder og diverse kurser