Kan vi forkorte ventetiden?

Fertility 1200x628px

Kan vi forkorte ventetiden?

Aleris Fertility deltager i et studie, som undersøger, om ”straks” oplægning af nedfrosne/optøede befrugtede og delte æg (blastocyster) er lige så godt som ”udskudt” oplægning, så unødig ventetid før graviditet og fødsel om muligt undgås.

Aleris Fertiity Aeg Donation 1024x768 ALERIS_FET_INTERIOR_V053-1-e1568973129377-1024x768

Behandling med nedfrosne/optøede befrugtede og delte æg (blastocyster) udgør en tredjedel af alle behandlinger med assisteret befrugtning i Danmark, og chancerne for graviditet og fødsel er gode.

Normalt kan man først opstarte frysebehandling mindst to menstruationer efter stimulation af æggestokkene og ægudtagning (også kaldet ”udskudt” oplægning). I de senere år har studier dog vist, at graviditetschancen kan være den samme, når nedfrosne/optøede blastocyster tilbagelægges i den cyklus, som kommer umiddelbart efter hormonstimulation og ægudtagning (”straks” oplægning).

Studie: ”Udskudt” vs ”straks” oplægning
I et randomiseret multicenterstudie undersøger Fertilitetsklinikken på Rigshospitalet, i samarbejde med en ph.d.-studerende, om det har nogen betydning for graviditetschancen, at nedfrosne/optøede blastocyster tilbagelægges i den cyklus, som kommer umiddelbart efter hormonstimulation og ægudtagning (”straks” oplægning) fremfor at vente en cyklus.

Aleris Fertility deltager i studiet og har allerede screenet mere end 20 patienter til projektet.

Lidt baggrund om studiet
Studiet henvender sig til kvinder i alderen 18 – 40 år med regelmæssig menstruationscyklus, som lige har været igennem en cyklus med hormonstimulation og ægudtagning. Kvinden skal have minimum en blastocyst af god kvalitet i fryseren. I alt skal 464 kvinder rekrutteres fra flere fertilitetsklinikker i Danmark. Ved lodtrækning fordeles kvinderne ligeligt i to grupper, hvor den ene følger et standardbehandlingsforløb med ”udskudt” ægoplægning og den anden et behandlingsforløb med ”straks” ægoplægning.