Ventelisterne til fertilitetsbehandling vil eksplodere, hvis ikke der indføres en behandlingsgaranti

Et Par 1200x628

Ventelisterne til fertilitetsbehandling vil eksplodere, hvis ikke der indføres en behandlingsgaranti

Fertilitetsområdet er ressourcekrævende, og kræver både meget personale og specialudstyr. Det er regeringen nødt til at tage højde for, hvis ikke ventetiderne skal tage himmelflugt.

Michael Gram Kirkegaard 1024x768 Negjyp Sopa 1024x768

I sin nytårstale præsenterede Mette Frederiksen (S) regeringens forslag om at give gratis fertilitetsbehandling til barn nummer to. Det støtter vi til fulde. Det er dog afgørende, at det bliver en del af behandlingsgarantien, så ventelisterne ikke skyder helt til vejrs.

Med de nuværende regler kan barnløse få hjælp til deres første barn. Mange drømmer dog om en lillebror eller en lillesøster, og de kommer i dag til os for at få hjælp.

I 2019 åbnede vi som det første privathospital i Danmark vores fertilitetsklinik i Søborg. Vi hjælper især dem, som har opbrugt deres behandlingsforsøg i det offentlige, som ønsker mere end et barn eller som har tabt modet med de lange ventetider i det offentlige. Vi har med gode resultater vist, at vi kan afhjælpe et behandlingsbehov, som det offentlige ikke kan dække.

Samtidig er vi smerteligt bevidste om, at mange må vælge den private hjælp fra, fordi de ikke har økonomien til selv at betale for behandlingen. Derfor bakker vi klart op om regeringens forslag, men vi ser også på det med bekymring.

Allerede lange ventetider
Hvert ottende barn i Danmark kommer til verden efter fertilitetsbehandling. Med knap 60.000 nyfødte børn om året er det ikke så lidt, og udvider man retten til behandling, vil efterspørgslen med al sandsynlighed stige. Fertilitetsområdet er ressourcekrævende, og kræver både meget personale og specialudstyr. Det er regeringen nødt til at tage højde for, hvis ikke ventetiderne skal tage himmelflugt.

Der er allerede meget lange ventetider flere steder i landet. Nogle steder helt op til ni måneder for at komme til udredningen.

Det er måneder præget af frustrationer, håb og desværre også et afgørende tidspres. Det betyder dog ikke, at patienterne kan søge hjælp i andre regioner eller i det private.

Fertilitetsbehandling er ikke omfattet af retten til frit sygehusvalg efter 30 dage for udredning og 60 dage for behandling.

Tid er afgørende
I fertilitetsbehandling er tid en afgørende faktor. Især kvinders fertilitet falder med alderen, og dermed også sandsynligheden for en succesfuld fertilitetsbehandling.

Vi frygter, at de i forvejen lange ventelister vil stige, hvis man fra regeringens side udvider patientgrundlaget uden også at udvide kapaciteten. Her er det nærliggende at bruge den kompetente og erfarne kapacitet, der allerede er i den private sektor.

Målet med regeringens forslag må være at sikre, at flere med fertilitetsproblemer kan få hjælp til at skabe den familie, de drømmer om. Det opnår man ikke med en udvidelse af retten til hjælp alene.

Vi er nødt til også at sikre, at behandlingen bliver tilgængelig for dem, der ikke har råd til at betale af egen lomme. De risikerer med regeringens forslag at ende på alenlange ventelister.

Vi opfordrer til at give udrednings- og behandlingsgaranti til fertilitetsbehandling. Det vil give patienterne friheden til selv at vælge behandlingstilbud, hvis det offentlige tilbud i deres lokalområde ikke kan leve op til garantien.

Det vil samtidig gøre drømmen om at blive forældre til virkelighed for endnu flere familier.